اسپینیا، نوگارت، هارمونیک درایو، اپکس، جیرارد، آتلانتا