ماشین آلات کشاورزی

شرکت هیدرو صنعت شریف برای رفع مشکلات برداشت اقدام به طراحی و ساخت چندین دستگاه نموده است.

  • ادوات جمع آوری و جابجایی علوفه و کاه
    • جمع کن
    • چنگک
  • دروگر حبوبات / لوبیاچین