نابتسکو

نابتسکو / Nabtesco

شرکت نابتسکو از بزرگترین شرکتهای تولید کننده گیربکس های دقیق است که بیش از 50 درصد از بازار گیربکس های روبات های صنعتی را به ویژه در محورهای اول تا سوم در اختیار دارد.

  • گشتاور بالا تا 14.7 کیلونیوتن متر
  • حداقل ابعاد
  • قابلیت تحمل شوک بالا (تا 5 برابر گشتاور نامی)
  • صلبیت بالا
  • دقت بسیار زیاد (خطای هیسترزیس کمتر از 1 دقیقه قوسی)
  • اینرسی پایین
  • حساسیت کم به ارتعاشات
  • سایش کم و عمر بالا

 

در ادامه کاتالوگ محصولات نابتسکو را مشاهده فرمایید.