موتور، بال اسکرو، ضربه گیر، اکچویتور

DC Motors, Drivers, Balls Screws, Linear Actuators, Shock Absorbers
موتور DC، بال اسکرو مینیاتوری، ضربه گیر و جاذب ارتعاشات، اکچویتور خطی

هیدرو صنعت شریف سعی کرده است تمامی نیازهای ساخت ماشین مخصوص شما را در یک جا ارائه نموده و بخشی از سیستم انتقال قدرت و کنترل شما باشد. موتورهای DC کوچک از بین برندهای مکسون، درایورهای خاص AMC، اکچویتور خطی تامسون و سرومک، ضربه گیرهای Enidine،

رک و پینیون سنگ زده شده از YYC، بال اسکرو مینیاتوری از Nydec، موتورهای پله ای فولینگ موتور از پیشنهادهای ما برای شماست.

این محصولات تنها به صورت سفارشی وارد و تحویل داده می شوند. در حال حاضر تنها برندهای مکسون و YYC به سفارش و با زمان تحویل قابل ارائه هستند.

[supercarousel slug=’combinedbrandcar’]