پاورپک و پمپ هیدرولیک برای تراکتور

تانک روغن و پمپ هیدرولیک برای تراکتور

تانک روغن هیدرولیک و پمپ روغن که معمولا برای تراکتور ساخته می شود و در ادواتی مانند بیل جلوتراکتور به کار می روند به سادگی قابل اتصال به تراکتور نیستند و معمولاٌ به سختی از تراکتور قابل جدا کردن هستند. این کار باعث می شود که کشاورز از خریداری بیل جلو تراکتور صرفنظر نماید چراکه در هنگام اتصال ادوات دنباله بند باز کردن تجیهیزات هیدرولیک مربوط به بیل دشوار باشد.

شرکت هیدرو صنعت شریف یک روش جدید برای ساخت مخزن روغن هیدرولیک و اتصال پمپ ابداع کرده است که این امکان را فراهم می آورد تا مخزن به سادگی به اتصال سه نقطه عقب تراکتور وصل شود و پمپ نیز از طریق یک گاردان به PTO متصل شود.

با این روش نیازی به پر کردن لاستیک های عقب تراکتور با آب نبوده و خود مخزن روغن به همراه وزنه های تعادل نیروی وزن مورد نیاز روی چرخ های عقب را فراهم می کند. سازه طوری طراحی شده است که روی آن وزنه های تعادل استاندارد که معمولا در جلو تراکتورها وجود دارد قابل نصب باشد. اتصالات هیدرولیک نیز به صورت کوئیک کوپلینگ بوده و با سرعت بسیار بالا امکان اتصال ادوات را فراهم می آورد