محصولات

شرکت هیدرو صنعت شریف محصولاتی را در زمینه های مختلف ارائه می نماید.

  • هیدرولیک (جکهای استاندارد و تستر هیدرولیک)
  • پن ـ تیلت (مناسب برای به حرکت درآوردن دوربین و …)
  • ادوات کشاورزی

امکان سفارشی سازی این محصولات استاندارد براساس نیازمندی مشتری وجود دارد. توانمندی های ما را در بخش خدمات مشاهده کنید.