تعمیر و نگهداری سیستم های هیدرولیک

تعمیر و نگهداری سیستم های هیدرولیک

  • عیب یابی سیستم های هیدرولیک موجود
  • تعمیر جک های هیدرولیک، تعویض آب بندها
  • تمیزکردن روغن
  • تغییرات در جهت استفاده از قطعات جدید و تعویض قطعات نایاب قدیمی

شرکت هیدرو صنعت شریف آماده است تا با بازدید از سیستم های هیدرولیک شما راهکارهایی را برای تعویض قطعات قدیمی و نایاب ارائه دهد. اگر در سیستم شما شیر هیدرولیک قدیمی استفاده شده که دیگر تولید نمی شود و تغییر آن به یک شیر جدید نیازمند تغییر در جانمایی یا بلوکها یا سایر قطعات پاورپک یا مدار شماست با ما تماس بگیرید.

جکهای هیدرولیک به مرور زمان دچار فرسایش می شوند. ما آمادگی داریم تا آنها را برای شما تعمیر کنیم. این کار می تواند از تعویض آب بندها برای جلوگیری از نشتی روغن یا تعویض بدنه سیلندر و … را شامل شود.

اگر سیستم هیدرولیک دارید که دیگر مثل گذشته کار نمی کند، نیرو یا فشار لازم را تولید نمی نماید، دچار نشتی روغن شده یا سر و صدای بیش از گذشته دارد با ما تماس بگیرید.

 

ما به عنوان نمونه تاکنون توانسته ایم با تغییر بلوک در تجهیزات زمینی سیستم ها آنها را با قطعات جدید و قابل تأمین جایگزین کنیم یا اینکه با بررسی مدار هیدرولیک تجهیزات نفتی راهکار هایی برای اصلاح آنها ارائه دهیم.