مهندسی معکوس، طراحی و مشارکت در نمونه سازی ماشین آلات کشاورزی

مشاوره، طراحی و نمونه سازی ادوات کاشت، داشت و برداشت (دنباله بند یا خودکششی)

مشاوره، طراحی و ساخت سیستم هیدرولیک ادوات کشاورزی

 

در صورتی که برای نمونه سازی یا مهندسی معکوس ادوات کشاورزی به ویژه ادوات کاشت، داشت و برداشت نیازمند همکاری یا مشاوره هستید یا اگر نیاز به ساخت یک نمونه از یک دستگاه موجود خارجی برای استفاده خود دارید، یا به دنبال انتقال فناوری ساخت ادوات به ایران هستید مجموعه هیدرو صنعت شریف آماده همکاری با شماست. ما تجربه خوبی در مهندسی معکوس ادوات کشاورزی داریم و از چالش های جدید به ویژه در زمینه ادوات نوین کشاورزی استقبال می کنیم.

هم اکنون فناوری سه نقطه جلو، هیدرولیک ادوات کشاورزی (محاسبات، انتخاب المانها، ساخت و …)، سیستم هیدرولیک برای حرکت ادوات خودکششی نظیر سمپاش​ ها، پیکاپ چند محور و … در شرکت هیدرو صنعت شریف توسعه یافته است.

متأسفانه در حال حاضر این خدمات ارائه نمی شود.