طراحی و ساخت سرومکانیزم های خاص

طراحی مکانیکی، ساخت و کنترل سرومکانیزم ها برای کاربردهای مختلف از توان مندی های شرکت هیدرو صنعت است. ما می توانیم به شما در راه پر پیج و خم طراحی و ساخت مکانیزم ها مشاوره ارائه دهیم. ما به طراحی مکانیک و اتوماسیون، تأمین قطعات، ساخت و کنترل هوشمند تسلط داریم.

  • طراحی، مشاوره و ساخت پدستال دو درجه آزادی با ساختارهای مختلف (Pan-tilt، AZ/EL، X/Y و …) و برای بارهای مختلف
  • طراحی سرومکانیزم های خاص برای حرکتهای مختلف مکانیکی
  • مهندسی معکوس سرومکانیزم های موجود
  • به روز آوری و باز سازی سیستم های قدیمی