طراحی و ساخت سامانه های تراز خودکار

طراحی و ساخت سیستم تراز خودکار برای خودرو یا کامیون یا کفی

  • طراحی و ساخت سامانه ی تراز خودکار هیدرولیکی یا الکتریکی
  • با دقت تراز تا 0.1 درجه برای ابعاد بزرگ و تا 0.05 درجه برای سازه های صلب کوچکتر
  • امکان استفاده از سیستم هیدرولیک یا برقی
  • ارائه پشتیبانی فنی، مشاوره، طراحی و اجرا در امر تجهیزات زمینی نظیر خودروها و تغییرات موردنیاز در آنها جهت بهبود کارایی سیستم

شرکت هیدروصنعت شریف امکان ارائه مجموعه کامل سیستم تراز را فراهم آورده است. پایه ها می توانند جکهای پیچی با موتور الکتریکی یا هیدروموتور باشند یا اینکه از جک هیدرولیک به صورت مستقیم یا درون یک مکانیزم برای تراز استفاده شده باشد.

سیستم تراز برای خودرو، کامیون، کفی و شلتر به همراه سایر مکانیزم های مورد نیاز مانند مکانیزم تاشو جک تراز قابل پیاده سازی است

 

 

 

 

طراحی شاسی کمکی، سمت و ارتفاع هیدرولیکی و الکترومکانیکی

ارائه پشتیبانی فنی، مشاوره، طراحی و اجرا در امر تجهیزات زمینی نظیر خودروها و تغییرات موردنیاز در آنها جهت بهبود کارایی سیستم

طراحی گیربکس برای حرکت سمت با دقت موقعیت دهی 0.1 درجه و جانمایی المانهایی مانند روتاری جوینت و …

امکان بلند کردن طول شاسی کامیون، طراحی و ساخت شاسی کمکی و … نیز وجود دارد. حتی اگر مکانیزمی بالای سیستم تراز نیاز دارید (به عنوان مثال حرکت سمت و ارتفاع هیدرولیکی یا سروالکتریکی) می توانید آن را به ما بسپارید.