اسلیپ رینگ

Slip Ring
اسلیپ رینگ، کلکتور رینگ، روتاری جوینت

ارائه راه سفارشی یا استاندارد به شما از برندهای سنریگ، موگ و کوبلر از توانمندی های شرکت هیدرو صنعت شریف است. اگر به اسلیپ رینگ ترکیبی با قابلیت آب و روغن، اترنت، USB، تصویر یا جریانهای بالا نیاز دارید یا برای معرفی محصولات ارزان و کارای مناسب برای شما با ما تماس بگیرید.

برخی از انواع اسلیپ رینگ مینیاتوری در انبار موجود است و سایر موارد به صورت سفارشی وارد می شود و مشمول زمان تحویل می باشد.