Strain Wave Gears

فناوری
Harmonic Drive®

در بسیاری از زمینه های صنعت، کیفیت محصول نهایی به تولید دقیق عملگرهای سروو بستگی دارد، از ادغام به ابزارهای ماشین آلات از طریق استفاده از آنها در تکنولوژی اتوماسیون تا اندازه گیری و تست فن آوری. تقاضای روزافزونی برای اعمال سروو نیاز به شیمی کامل بین موتور، دنده، سنسور و کنترلر دارد.