Rexroth

شرکت Rexroth از تولیدکنندگان معتبر و مشهور قطعات هیدرولیک است. برای واردات و تأمین قطعات از رکسروت پیشنهادهای مناسبی می توانیم ارائه کنیم. با ما تماس بگیرید.

 

برخی از قطعات رکسروت در کاتالوگهای زیر معرفی شده اند.