بروینی / DANA Brevini Motion Systems

بروینی
DANA Brevini Motion Systems

بروینی از شرکت های معتبر قدیمی اروپایی در ساخت تجهیزات هیدرولیک (و البته سایر تجهیزات نظیر گیربکس و …) است. بخش هیدرولیک بروینی توسط DANA Incorporated خریداری شده و هم اکنون با نام DANA Brevini Motion Systems فعالیت می نماید.

بروشورهای محصولات بروینی در صنایع مختلف

هیدروموتور و پمپ هیدرولیک

پاور یونیت

شیرهای هیدرولیک موبایل
Mobile Valves

شیرها و تجهیزات کنترل
Valves and Electronics

انتقال قدرت به پمپ هیدرولیک
Power transmission