تامسون Thomson

شرکت تامسون Thomson

از سال 2002 زمانی که بند تامسون تحت مالکیت Fortive Corporation قرار گرفت، دامنه محصولات به طرز قابل توجهی رشد کرد. رنج محصولات این شرکت تقریبا تمامی اجزاء مکانیکی برای خطی را پوشش می دهد. انواع عملگرهای خطی Linear Actuators با محدوده دما و IP بالا، عملگرهای خطی دقیق Linear and Precision Actuators، سیستم های حرکت خطی Linear Motion Systems، انواع بال اسکرو Ball Screw، ریل و واگن Profile Rail Linear Guides، بیرینگ های خطی Linear Bearings، ستون های بالابرLifting Columns ، گیربکس های خورشیدی Planetary Gearheads، سیستمهای خطی مینیاتوری و کوچک Miniature Systems and Components، جک اسکرو حلزونی Worm Gear Screw Jacks، کلاچ ها و ترمز Clutches and Brakes و … از محصولات این شرکت است.

جک خطی outdoor
جک خطی

برخی از محصولات شرکت تامسون برای کارکرد در شرایط خاص و دشوار در جدول زیر مشاهده می شود.

برای مشاهده سایر عملگرهای خطی Linear Actuator شرکت تامسون به اینجا مراجعه کنید یا کاتالوگ های انتهای صفحه را دانلود کنید.

PC-Series™ Precision Linear Actuators

 مشخصات:
ولتاژ ورودی: 12,24VDC
ماکزیمم نیرو دینامیکی: 800N
ماکزیمم نیرو استاتیکی:2000N
ماکزیمم سرعت: 30mm/s
ماکزیمم کورس: 300mm
محدوده دمایی: 40C  ~ +85°C-
IP66,IP69K
500 hours salt spray

 Max Jac® Heavy Duty Electric Linear Actuators

 مشخصات:
ولتاژ ورودی: 12,24VDC
ماکزیمم نیرو دینامیکی: 800N
ماکزیمم نیرو استاتیکی:2000N
ماکزیمم سرعت: 30mm/s
ماکزیمم کورس: 300mm
محدوده دمایی: 40C  ~ +85°C-
IP66,IP69K
500 hours salt spray

Electrak® HD Linear Actuator

مشخصات:
ولتاژ ورودی: 12&24VDC
ماکزیمم نیرو دینامیکی: 10kN
ماکزیمم نیرو استاتیکی:18kN
ماکزیمم سرعت: 71mm/s
ماکزیمم کورس: 1000mm
محدوده دمایی: 40C  ~ +85°C-
IP66/IP67,IP69K
200 hours salt spray

Motorized Lead Screws

Stepper Motor Linear Actuator

مشخصات:

ماکزیمم نیرو محوری: 500KN

 ECT-Series Precision Linear Actuators

 مشخصات:
ولتاژ ورودی: 12,24VDC
ماکزیمم نیرو دینامیکی: 800N
ماکزیمم نیرو استاتیکی:2000N
ماکزیمم سرعت: 30mm/s
ماکزیمم کورس: 300mm
محدوده دمایی: 40C  ~ +85°C-
IP66,IP69K
500 hours salt spray

T-Series Precision Linear Actuators

مشخصات:
ماکزیمم نیرو دینامیکی: 60000N
ماکزیمم سرعت: 2.5m/s
ماکزیمم کورس: 2000mm
تکرارپذیری : 0.05mm ±
محدوده دمایی: 20C  ~ +70°C-
IP65

شما می توانید از سایت تامسون جک های مورد نیاز خود را براساس کورس، نیرو و … انتخاب نمایید. برای ورود به صفحه مورد نظر روی تصویرهای زیر کلیک کنید.

 

انتخاب جک خطی

 

 

انتخاب اکچویتور خطی

کاتالوگ ها