پن ـ تیلت

پایه متحرک با قابلیت حرکت در محور سمت و ارتفاع (پن و تیلت) برای نصب دروبین، لیزر، رادار و سایر تجهیزات مشابه

با ظرفیت های مختلف و با استفاده از موتورهای پله ای و DC برای حرکت

  • پن ـ تیلت PT-25-195 (با ظرفیت تولید گشتاور ماکزیمم 190 نیوتن ـ متر در محور تیلت و 25 نیوتن ـ متر در محور پن)

 

همه پن – تیلت ها به صورت سفارشی ساخته می شوند.