طراحی و ساخت جک هیدرولیک

جک هیدرولیک
طراحی و ساخت جک هیدرولیک برای صنایع و کاربردهای مختلف

طراحی و ساخت جک هیدرولیک قابل جایگزینی با جک های استاندارد شرکت های معتبر مانند Parker، Rexroth، Atos​ و ….

طراحی و ساخت جک با ابعاد مطابق با مشخصات استاندارد ISO

طراحی و ساخت جک با ویژگی های سفارشی مانند سنسور (خط کش داخلی)،

محدوده دمای کاری خاص، سنسور نشان دهنده قرار گیری در موقعیتابتدایی یا انتهایی، جک با قابلیت کار در زیر آب دریا، سطح فشاری کاری دلخواه و …

 

برخی از تجربیات ما در زمینه هیدرولیک (مهندسی، بازرگانی، ساخت)